Elmélkedés

IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT!

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra azért, hogy segíthessek nektek. Gyermekeim, imádkozzátok a rózsafüzért és elmélkedjetek a rózsafüzér titkairól, mert ti is az életetek folyamán örömöt és bánatot éltek át. Ily módon a titkokat életetekké váltjátok, mert az élet titok mindaddig, míg nem helyezitek Isten kezébe. Így hittapasztalatra tesztek szert mint Péter, aki találkozott Jézussal és a Szentlélek betöltötte a szívét. Gyermekeim, ti is meg vagytok hívva arra, hogy tanúságot tegyetek, azt a szeretetet megélve, amelyet Isten napról napra kinyilvánít jelenlétem által. Ezért gyermekeim, legyetek nyitottak és szívvel imádkozzatok a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya 2019. szeptember 25-ei üzenete

A Boldogságos Szűz Mária ebben az üzenetében is, ahogyan sok korábbi üzenetben is a rózsafüzér imára hív bennünket. Jó emlékezetünkbe idézni üzeneteit, amelyekben az ima erőteljes eszközét, a rózsafüzért adja a kezünkbe.

„Drága gyermekek! … Kérem a plébánia családjait, hogy imádkozzák a családi rózsafüzért… Hívlak benneteket, hogy mindenkit hívjatok rózsafüzér imára. A rózsafüzérrel fogtok legyőzni minden rosszat, amelyet a sátán a Katolikus egyháznak szeretne okozni. Ti papok, mindnyájan imádkozzátok a rózsafüzért! Szenteljetek időt a rózsafüzérre!” 1985. augusztus 8-ai üzenetében a Szűzanya a következőket mondta: „Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy lépjetek fel – különösen most – imádsággal a sátán ellen. A sátán még inkább akar most munkálkodni, amikor már tudja, hogy munkálkodhat. Drága gyermekek, vegyétek magatokra a harci öltözéket és rózsafüzérrel a kezetekben győzzétek le.” 1988. február 25-ei üzentében ezt mondja a Szűzanya: „… mindig legyen a kezetekben a rózsafüzér, a sátán számára annak jeleként, hogy hozzám tartoztok.” 1991. január 25-ei üzenetében ezt mondja: „Maga a rózsafüzér is képes csodákat tenni a világban és a ti életetekben is.”

Október hónap a Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűz Máriának van szentelve. Mondhatjuk azonban fordítva is, az október hónapot megszenteli a rózsafüzér. Még jobb úgy fogalmazni, hogy Isten a rózsafüzért imádkozók lelkét mennyországgá változtatja.

Szent Teréz mondja, hogy az ima akár kötött, akár benső, elmélkedéssel kell összekapcsolódnia. E nélkül nincs ima. Ez erőfeszítést követel. Az élvezet gyakran elmarad. Pontosan ez okozza a nehézséget. Semmiképp sem szabad lelkileg elcsüggedni a lehetséges sikertelenség miatt, és abbahagyni abbéli törekvésünket, hogy tovább fejlődjünk.

A rózsafüzér kontemplatív (benső) ima. A Miatyánk és az Üdvözlégy Mária nem emberi szavak, hanem evangéliumiak. Amikor az ember kimondja, Isten előtt mondja ki, Istennek mondja a szavakat. Isten az ember lelke mélyén lakik. Ha az ember meg akarja hallani, magába kell szállnia. Itt a figyelem sokkal inkább Istenre irányul, mint a kimondott szavakra. Attól a tudattól, hogy Isten jelen van, a szavak gyakran feleslegessé válnak és az ember Istenre figyel.

A szavakat, amelyet az imádkozó kimond, amikor a rózsafüzért imádkozza, Jézus, aki értünk emberré lett, akit értünk keresztre feszítettek, aki feltámadt és felment a mennybe, lassan leszáll az imádkozóval együtt annak lelke mélyére, a menny a földre, a mennyek országába, amely közöttünk van. A rózsafüzér kötött és elmélkedő ima is. Igazi eszköze a lélekbe szállásnak és a mennybe emelkedésnek.

Az Üdvözlégy Mária ismétlése bevezet bennünket a Krisztus életével való mély egyesülés folyamatába. Az ember munkálkodásának egyik legalapvetőbb cselekedete a mindennapokban az ismétlés.  Így naponta ismételjük már bejáratott módon a nap kezdetét a felkeléstől az öltözésig, a napi étkezésen át egészen a lefekvésig, a nyugovóra térésig. Az ismétlés stabilitást, biztonságot, rendet teremt, de az új létrejöttének is feltétele, az ismétlés következménye a benső béke.

Az egyik nehézség a rózsafüzér imádságban a szétszórtság. Amikor elkezdjük imádkozni a rózsafüzért, mintha felébrednének a gondolataink, szétszóródnak és elkalandoznak. A rózsafüzér alatt mintha feltörnének egyes emberek alakjai és különböző események, amelyekre a nap folyamán nem jutott időnk vagy el akartuk nyomni azokat. Sokan szenvednek a szétszórtságtól, és vannak, akik ezért abba is hagyják a rózsafüzért. De a szétszórtság nemcsak az imával kapcsolatos probléma, hanem általában az emberi élethez kapcsolódik, különösen a mai életmód következtében. Az embert ma egyre inkább szétszórttá teszik a különböző váratlan munkák, gondolatok, személyek, aminek következtében az ember gyakran a legjobb szándékkal sem tudja összeszedni gondolatait.

Nem csoda, hogy az ember ma békétlen, mert a szétszórtság szétszórja és megrendíti. Ezért az emberek nagy többsége stresszben él. Ezért fontos, hogy ne meneküljünk el az imádságban való szétszórtságtól, hanem engedjük meg, hogy beborítson és felrázzon bennünket, majd ezeket a szétszórtságot okozó gondolatokat összegyűjtve helyezzük Isten elé. A rózsafüzérszemeket morzsolgatva fontos, hogy gondolatainkat Krisztus keresztje köré helyezzük, amelyben Istennel találkozunk, aki mindent összegyűjt.

Legyünk bátrak és kezdjük el imádkozni a rózsafüzért, hogy felfedezhessük azt a kegyelmet és erőt, amelyet Isten a Szűzanya által szeretne nekünk ajándékozni.

Imádság

Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője, Te a szívedben hordoztad, őrizted és elmélkedtél miden szóról és történésről amelyeket mindennapjaidban megéltél. Mária, te minden eseményt és Fiad minden titkát hitben élted meg, amelyet szüntelen imádsággal és az Atya akaratának való önátadással tápláltál. Te boldog vagy, mert hittél. Taníts, bátoríts életutunkon, amikor életünk értelmét keressük. Érints meg és ébressz fel a hit útján minden alvó embert. Különösen is felajánljuk neked azokat, akik rabságtól, félelemtől és lelki sebektől szenvednek. Soha ne veszítsék el a reményt, ahogyan Te a remény Édesanyja voltál és vagy, ezért tapasztaltad meg életedben Isten mindenhatóságát. Könyörögd ki számunkra Isten szeretetének tapasztalatát, amely gyógyít, szabaddá tesz és megment, üdvözít minket. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s